Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
  • BIT-WS880I
  • BIT-WS880I
  • BIT-WS880I

สนับสนุนการติดตั้ง

ลักษณะ บิต ws880i กล้องในร่มและกลางแจ้งสนับสนุนการติดตั้งกล้อง U0E07 วัสดุอลูมิเนียมอัลลอย U0E07 ขนาดกลางกับหลุมเดินสายไฟ U0E07 ประเภทฉันติดตั้งกล้องหรือเปลือกใช้ u0E07 ตัวเลือกความยาว

-bit-ws880i เป็นชนิดของอลูมิเนียมอัลลอยผมสนับสนุนกับหลุมเดินสายสำหรับติดตั้งกล้องหรือเปลือก


สเปค


Model

BIT-WS880I

Maximum Load

10kg (22.05 lb)

Material

Aluminum alloy

Finish

White polyester power coat

Base Diamter

88mm (3.46 in)

Pole Diamter

38mm  (1.50 in)

Optional Brackt Length

200mm (7.87 in), 300mm (11.81 in), 400mm (15.75 in), 500mm (19.69 in), 600mm (23.62 in), 800mm (31.50 in), 1000mm (39.37 in)


Leave us Message

ความสัมพันธ์ สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด